กรณีที่ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กับคณะ ได้เข้าชื่อเสนอคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่ ปมอาศัยในบ้านพักทหารเนื่องจากเกษียณอายุราชการแล้วซึ่งเข้าข่ายเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์อันเป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 4 พศจิกายน 2563 (วันนี้) ศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เอกสารนัดประชุมพิจารณาคำร้องของประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5) และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3) หรือไม่ (เรื่องพิจารณาที่ 8/2563)

โดยศาลอภิปราย เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยเห็นแล้วว่า คดีมีข้อเท็จจริง เพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ จึงยุติไต่สวน นัดแถลงด้วยวาจา และลงมติ วันพุธ ที่ 2 ธ.ค. เวลา 15.00 น. ผลวินิจฉัยจะออกมาเป็นอย่างไรต่อไปเราจะอัปเดทและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ให้คะแนนสำหรับบทความนี้!
[Total: 0 Average: 0]