น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เรื่องการวางแผนฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 12 – 18 ปี ทุกสังกัด ทั้งภาครัฐ และเอกชน ราว 4.5 ล้านคน

โดยจะฉีดให้กับนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ทั้งหมด 29 จังหวัด ก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งจะเริ่มในช่วงเดือนตุลาคม 2564 และต้องได้รับความสมัครใจที่จะฉีดวัคซีนจากผู้ปกครองก่อน ศธ.จึงได้มีการให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องประโยชน์ พร้อมวิธีปฏิบัติก่อนและหลังของวัคซีนในสัปดาห์หน้า

สำหรับโรงเรียนประจำได้มีมาตรการ SSS (Sandbox Safety Zone in School) โดยให้แต่ละโรงเรียนแจ้งกับต้นสังกัดเพื่อให้ผ่านความเห็นจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและผู้ปกครอง จากนั้นจะต้องจัดสถานที่สำหรับการแยกกักตัวภายในโรงเรียน พร้อมรายงานผล ผ่าน MOE COVID และ Thai Stop Covid Plus ซึ่งมีจำนวน 15,465 แห่ง ในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม

ทั้งนี้ทางกระทรวงสาธารณะสุขได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับการยินยอมให้เด็กในการปกครองสามารถฉีดวัคซีนได้ ก่อนจะนำส่งรายชื่อรวมถึงจำนวนนักเรียนที่ต้องการฉีดวัคซีนให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และจะได้ประชุมเพื่อวางแผนจัดทำข้อมูลต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก
PPTV

ให้คะแนนสำหรับบทความนี้!
[Total: 0 Average: 0]