ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมรับนักท่องเที่ยว เปิดเมืองตามโครงการ “CHARMING Chiang Mai” 1 พ.ย. 64 นี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชุมหารือเปิดเมืองเชียงใหม่ ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว โดยได้ให้ความสำคัญกับ 3 กลไกหลัก

  • ประเด็นที่ 1 คือการสื่อสารที่ชัดเจน การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ 
  • ประเด็นที่ 2 คือการเร่งให้เกิดกลไกการบริหารจัดการที่รวดเร็วในกรณีเปิดเมืองเป็น Charming Chiang Mai
  • ประเด็นที่ 3 คือการเร่งรัดและผลักดันให้เกิดการกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมในทุกอำเภอให้สูงสุด เพื่อเป็นการผลักดันมาตรฐาน SHA ในพื้นที่ให้ครอบคลุมสูงสุด

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี และนายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะผู้บริหารจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสื่อมวลชน ในโอกาสเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการเที่ยวบินพิเศษเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ และโอกาสนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้มอบสายคล้องหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมของชุมชน ให้แก่คณะด้วย

ทั้งนี้ คณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองตามมาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ การลงทะเบียนในระบบ CM-CHANA และการแสดงหลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีนครบตามที่กำหนด

โดยมีผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ อำนวยความสะดวกและนำเรียนถึงความพร้อมของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในการรองรับนักท่องเที่ยวตามโครงการ CHARMING Chiang Mai ที่กำหนดจะเริ่มในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้กำหนดพื้นที่สำหรับคัดกรองผู้โดยสารระหว่างประเทศ ตามขั้นตอนต่างๆ

อาทิ การตรวจสอบเอกสารด้านสาธารณสุขตามที่รัฐกำหนด พิธีการตรวจค้นเข้าเมือง พิธีการด้านศุลกากร และการรอรับผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยว ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ได้ซักซ้อมเบื้องต้นและประสานวิธีการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด

ที่มา : ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ให้คะแนนสำหรับบทความนี้!
[Total: 0 Average: 0]