10 วัดสวยเชียงใหม่ สุดอลังการ ที่ต้องแวะไปทำบุญในช่วงปีใหม่จะมีที่ไหนบ้าง นักท่องเที่ยวทั้งหลายปักหมุดกันไว้ได้เลย

1. วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดประจำเชียงใหม่

วัดสวยเชียงใหม่ที่แรกก็ต้องวัดดอยสุเทพ ถ้ามาเชียงใหม่ถ้าจะไม่แวะมาที่นี่วัดพระธาตุดอยสุเทพก็เรียกว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่นะครับ เพราะเป็นวัดประจำจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสวยงามเป็นดับต้น ๆ โดยจุดเด่นอยู่ที่มีบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน ประมาณ 300 ขั้น ที่เป็นการทดสอบความศรัทธาชาวพุทธศาสนิกชรว่าแรงศรัทธาจะมากแค่ไหนถ้าเดินขึ้นไปถึงก็นับว่าสุดยอดเลยครับ สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ https://www.facebook.com/วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ขอบคุณภาพจาก : https://www.museumthailand.com/th/2943/storytelling/มนต์ขลังแห่งนครพิงค์/

2. วัดพระสิงห์วรวิหาร แห่งประวัติศาสตร์

วัดพระสิงห์ก็เป็นอีกหนึ่งวัดสวยเชียงใหม่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแห่งแผ่นดินล้านนานับแต่อดีต เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ แล้วยังถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะโรง (งูใหญ่) อีกด้วย สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่  https://www.facebook.com/วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

ภาพวัดพระสิงห์จาก http://www.dhammathai.org/watthai/north/watphrasing.php

3. วัดเจดีย์หลวง

1 ใน 10 วัดสวยเชียงใหม่อีกหนึ่งวัดเป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ของเชียงใหม่ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นในรัชกาลพระเจ้าแสนเมืองมากษัตริย์องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย โดยสมัยพระนางจิระประภา เกิดแผ่นดินไหวทำให้ยอดเจดีย์หักโค่นลง เหมาะกับการไปเยี่ยมชมตอนเย็น ๆ จะสวยมาก

วัดเจดีย์หลวง ขอบคุณภาพจาก https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/4370

4. วัดพันเตา วัดที่ทำบุญแล้วได้บุญเป็นพันเท่า

ถัดจาดวัดเจดีย์หลวงข้าง ๆ กันเป็นวัดพันเตา เดิมเป็นเขตสังฆาวาสและพื้นที่หล่อพระอัฎฐารสของวัดเจดีย์หลวง ต่อมาได้สร้างเป็นวัดพันเตา แต่เดิมคนเชียงใหม่เรียกที่นี่ว่าวัด “ปันเต้า” (พันเท่า) อันหมายถึงการที่มาทำบุญเพียงหนึ่งจะได้บุญกลับไปเป็นพันเท่า สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่  https://www.facebook.com/watpantao

ขอบคุณภาพจาก https://www.wongnai.com/reviews/79ebe38b564744f2b56e3206af48bf61

5. วัดอุโมงค์ วัดสำหรับวิปัสสนากรรมฐาน 

หากคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่รักความสงบเราขอแนะนำวัดนี้เลยกับวัดอุโมงค์ วัดที่ตั้งอยู่ในตำบลสุเทพ มีอุโมงค์เก่าแก่ที่ปัจจุบันใช้สำหรับวิปัสสนากรรมฐาน ภายในอุโมงค์เคยมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง สันนิษฐานว่าวาดในระหว่างปี พ.ศ.1900-2000 แต่เดิมคงเป็นภาพจิตรกรรมเต็มบริเวณของทุกห้อง ส่วนใหญ่เป็นภาพดอกบัว ดอกโบตั๋น และนกต่างๆ เช่น นกยูง นกกระสา นกแก้ว และนกเป็ดน้ำ  สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่  http://www.watumong.org

ภายในวัดอุโมงค์ภาพจาก https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/954336/

6. วัดเชียงมั่น วัดที่เก่าแก่ที่สุดในตัวเมืองเชียงใหม่

 เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในตัวเมืองเชียงใหม่ มีมาตั้งแต่สมัยแรกสร้างเมือง เมื่อ พ.ศ. 1839 พญามังราย ได้ทรงยกพระตำหนักเชียงมั่นถวายเป็นพระอารามให้ชื่อว่า “วัดเชียงมั่น” และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์ช้างล้อม บริเวณพื้นที่หอประทับของพระองค์

วัดเชียงหมั่นวัดแรกที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ห้ามหลาด
ขอบคุณภาพจาก https://www.พาไปวัด.com/th/story/category/detail/id/8/iid/148

7. วัดพระธาตุดอยคำ วัดสำหรับนักเสี่ยงโชค

วัดพระธาตุดอยคำขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าทันใจ มีประชาชนขึ้นไปสักการะและบนบานเป็นจำนวนมาก และนอกจากจะเป็นที่สักการบูชาของคนท้องถิ่นแล้ว วัดแห่งนี้ยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กำหนดพื้นที่ทางสายตา ก่อนที่จะนำเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่ เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ https://www.facebook.com/DoiKhamTemple

คุณภาพจาก https://www.thairath.co.th/lottery/lotto/1920915

8.วัดป่าดาราภิรมย์ วัดสวยเชียงใหม่ ที่ใครก็ห้ามพลาด

เนื่องจากที่ดินของวัดอยู่ติดกับตำหนักดาราภิรมย์ สวนเจ้าสบายของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ต่อมาทายาทของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้ถวายที่ดินอันเป็นเขตพระราชฐานให้แก่วัด จึงได้ถวายน่มแก่วัดใหม่ว่า “วัดป่าดาราภิรมย์” นั่นเอง สามารถเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/watphadarabhirom

ขอบคุณภาพจาก https://sites.google.com/site/kornlifestyle/home/wad-pa-dara-phirmy-c-cheiynghim

9. วัดบ้านเด่น สะหรีศรีเมืองแกน สถานที่ที่เป็นมากกว่าวัด

ภายในวัดเต็มไปด้วยต้นโพธิ์ ที่ชาวเหนือเรียกว่า “ต้นสะหลี” รวมถึงวัดตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าโบราณที่เรียกว่า “เมืองแกน” จึงเป็นที่มาของชื่อวัดว่า “วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน” นับว่าเป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจมากกว่าการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และยังเป็นสถานที่นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 ราศีอีกด้วย เข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ : https://www.facebook.com/watbanden

ขอบคุณภาพจาก http://www.painaidii.com/business/139007/photo/6/lang/th/

10. วัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณ วัดนี้ไม่ได้อยู่ที่จังหวัดสุพรรณนะแต่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละ ในวัดมีพระอุโบสถเงิน ซึ่งเป็นพระอุโบสถที่ปฏิสังขรณ์จากฐาน และเขตพัทธสีมาของอุโบสถหลังเดิมที่ชำรุด ทำให้ที่นี่เป็นพระอุโบสถเงินหลังแรกในไทยเลยทีเดียว ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน พระเจ้าเจ็ดตื้อ พระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระประธาน

คุณภาพจาก https://paikondieow.com/watsrisuphan-chiangmai/

เป็นยังไงกันบ้างกับวัดที่เรารวบรวมมาให้ในวันสิ้นปีใหม่แบบนี้ใครอยากเสริมความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วล่ะก็ก็ปักหมุดไปทั้ง 10 วัดนี้ได้เลยครับ รับรองว่าปีหน้าชีวิตดี ปังปุริเย่แน่นอน!!

มาเที่ยวเชียงใหม่กันนะครับจังหวัดนี้เป็นจังหวัดสีเขียว ไม่ล็อคดาวน์! ศบค.กำหนดความเสี่ยงตามพื้นที่ 4 สี อ้างอิงตามนี้เลยค้าบ https://cutt.ly/0jo82lY

ให้คะแนนสำหรับบทความนี้!
[Total: 0 Average: 0]