เปิดเทอม
เปิดเทอม

หลังจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) วางแผนเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยเด็กนักเรียนอายุ  12-17 ปี ที่สมัครใจ และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้ฉีดวัคซีน ซึ่งทำให้เกิดความกังวลใจต่อผู้ปกครอง ว่าเด็กอาจได้รับผลกระทบ และจะไม่สามารถไปโรงเรียนตามปกติได้

นางสาววรยา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ทางกระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้เตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียน ในส่วนของโรงเรียนมัธยม เทียบเท่า เช่น โรงเรียนสายอาชีพ โรงเรียนสอนศาสนา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือสังกัดอื่น ๆ

สำหรับวัคซีนที่จะฉีดให้กับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปในประเทศไทยตอนนี้ มีวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. เพียงตัวเดียวคือ วัคซีนไฟเซอร์ ส่วนวัคซีนโมเดอร์นา แม้จะขึ้นทะเบียนกับ อย. เหมือนกัน แต่วัคซีนโมเดอร์นา ยังไม่มีการส่งมอบให้ประเทศไทย และกำลังรวบรวมผลสำรวจความประสงค์ของนักเรียนว่า จะสมัครใจฉีดมากน้อยเพียงใด รวมถึงต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองด้วย จากนั้นจะจัดสรรวัคซีนให้กับทางจังหวัดเพื่อที่จะดำเนินการฉีดให้กับนักเรียนต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ไทยรัฐออนไลน์

ให้คะแนนสำหรับบทความนี้!
[Total: 0 Average: 0]